Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Stopp för Rosenrotreklam

Publicerat 2009-11-20

Läkemedelsverket hotar Malmöföretaget Green Medicine med vite på en halv miljon kronor för dess reklam för naturläkemedlet Arctic Root, baserat på rosenrot. Påståendet i reklamen om att Arctic Root är en "effektiv, säker och trygg produkt som verkligen fungerar" mot trötthet och svaghetskänsla är vilseledande och bryter mot läkemedelslagen, enligt Läkemedelsverkets skrivelse som Skånska Dagbladet tagit del av.

I juni publicerade Dagens Nyheter en debattartikel av tre Uppsalaforskare, som angrep marknadsföringen av Arctic Root.

David Finer

Källa:
  1. Riskerar vite för felaktig reklam – igen. Skånska Dagbladet Nyhet 2009-11-17
  2. Storsäljande hälsopiller saknar bevisad effekt. Dagens Nyheter. Nyhet 2009-06-09
  3. Läkemedelsverket. Arctic Root, tablett. Godkännandedatum 2008-11-19

Senast ändrad