Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Sverige har särskilda möjligheter skydda befolkningen och stärka världshälsan

Sverige har särskilda möjligheter skydda befolkningen och stärka världshälsan

Publicerat 2009-06-18

– Dysterheten kring säkerheten för gravida gäller mindre Sverige än övriga världen, betonar överläkare Ulf Bergman, avdelningen för klinisk farmakologi, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och ansvarig för ISPE-konferensens vetenskapliga program.

Mot bakgrund av det referat som skrivits från ISPE-symposiets förmiddag (eftermiddagen handlade om läkemedelsepidemiologi), där tre talare berörde läkemedels säkerhet under graviditet, har Birger Winbladh kommit med kritiska kommentarer. På detta vetenskapliga möte lyfte professor Allen Mitchell, Harvard, Boston fram utvecklingen på området fosterskador och graviditet sedan nerosedynkatastrofen och betonade att vi fortfarande har stora brister när det gäller utvärderingen av läkemedels effekter under graviditet.

– Det hade varit värdefullt med en diskussion dessa två pediatriker emellan, båda med lång klinisk erfarenhet bakom sig, säger Ulf Bergman.

Utvecklingen på området har gått fram enormt sedan stora databaser med uppgifter om läkemedel kunnat användas i utvärderingen av läkemedels säkerhet. Ulf Bergman framhåller att vi i Sverige med alla våra befolkningsregister har speciella förutsättningar att kunna skydda den egna befolkningen men även göra en insats för den globala folkhälsan, förutsatt att nödvändiga satsningar görs.

– Dysterheten som framkom under symposiet gäller därför i betydligt mindre grad Sverige än övriga världen, betonar Ulf Bergman.

David Finer

Senast ändrad