Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Trilafon prolongatum utgår ur apotekets sortiment

Trilafon prolongatum utgår ur apotekets sortiment

Publicerat 2009-06-29

Trilafon prolongatum 8 mg depottabletter kommer inte längre finnas tillgängligt i apotekets sortiment från och med den 1 augusti 2009.

Läkare med patienter som står på Trilafon prolongatum uppmanas att snarast sätta in dem på alternativ behandling, exempelvis Trilafon tabletter.

Trilafon har funnits på marknaden i cirka 50 år och skrivs ut på indikationen schizofreni och andra psykoser. Preparatet avregistreras nu på företagets begäran. Övriga trilafonpreparat kvarstår oförändrade.

Av peroralt Trilafon används ungefär 3/4 så mycket prolongatum som vanliga tabletter. Under 2008 hämtades 2 384 recept ut i Stockholm och 96 förpackningar användes inom slutenvården.

Anette Rickebjer

Källa:
  1. Läkemedelsverket Nyhet 2009-06-26

Senast ändrad