Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Trippeleffekt kan ge nya antidepressiva medel

Trippeleffekt kan ge nya antidepressiva medel

Publicerat 2009-02-19

Flera läkemedelsföretag genomför nu studier på en ny typ av antidepressiva substanser kallade trippelåterupptagshämmare. De hämmar återupptaget av, förutom serotonin och noradrenalin, även dopamin.

Studierna befinner sig ännu i tidig fas (fas 1 och fas 2). Men resultaten indikerar att läkemedlen kan vara av värde vid särskilt svår depression. Forskarna är ute efter en bättre och snabbare insättande effekt och acceptabla biverkningar.

Preparatgrupperna SSRI och SNRI, som bara påverkar upptaget av serotonin och noradrenalin, har inte alltid haft tillfredsställande effekt. Gamla medel som tricykliska antidepressiva och MAO-hämmare har begränsad användning på grund av sina många biverkningar.

Britt Wessel

Källa:
  1. Chen Z, Skolnick P. Triple uptake inhibitors: therapeutic potential in depression and beyond. Expert Opin Investig Drugs. PubMed
  2. Health Blog: For Antidepressants, Maybe Three Targets Will Be Better than Two. The Wall Street Journal.

Senast ändrad