Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Utvidgat biverkningsbegrepp

Publicerat 2009-02-12

I sitt så kallade ”farmapaket” på farmakovigilansområdet föreslår EU-kommissionen en utvidgning av biverkningsbegreppet, enligt tidskriften Läkemedelsvärlden.

Som en läkemedelsbiverkan (adverse reaction) ska i framtiden också kunna räknas oönskade reaktioner vid användning av ett läkemedel i fel dos eller utanför indikation.

I dag räknas bara skadliga och oavsiktliga reaktioner på en godkänd dosering som biverkan.

Medlemsländerna föreslås se till att också de nya medicinska avvikelserna rapporteras till EMEA:s databas Eudravigilance.

Detta kräver bättre samordning av information som i dag handhas av olika myndigheter, säger man på Läkemedelsverket, enligt tidskriften.

David Finer

Källa:
  1. EU-kommissionen. Safe, innovative and accessible medicines : a renewed vision for the pharmaceutical sector. Rapport februari 2009

Senast ändrad