Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Vaccin kan ges samtidigt mot nya influensan och säsongsinfluensan

Vaccin kan ges samtidigt mot nya influensan och säsongsinfluensan

Publicerat 2009-11-24

När Pandemrix givits samtidigt med ett säsongsinfluensavaccin i en pågående svensk klinisk studie har båda vaccinerna givit ett bra immunsvar. Läkemedelsverket har bedömt preliminära resultat från studien och anser därmed att vaccination mot säsongsinfluensa och pandemiinfluensa kan ske samtidigt.

Ytterligare stöd finns från en studie av ett annat pandemivaccin. Andra avdödade vacciner kan också ges samtidigt med Pandemrix om det är nödvändigt. Socialstyrelsen står bakom bedömningen.

David Finer

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Nyhet 2009-11-20

Senast ändrad