Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vaccin mot nya influensan på gång

Publicerat 2009-04-30

Världshälsoorganisationen, WHO, kan troligen leverera den nya influensastammen till vaccinproducenterna i mitten på maj. Sedan tar det tre månader för företagen att framställa vaccinet. Med förberedelser och leveranstid dröjer det ytterligare några veckor innan de första doserna kan ges.

Samtidigt pågår en undersökning om det nuvarande vaccinet har någon effekt på den nya influensan.

– Det kan eventuellt gå att använda den gamla stammen. Vi väntar någon form av besked inom någon vecka, säger Martin Holmberg, läkare på Socialstyrelsen.

WHO höjde i går varningsnivån för en pandemi från fas fyra till fas fem på den sexgradiga skalan. Enligt Martin Holmberg är det därmed i princip klart att det kommer att bli vaccinproduktion.

I Europa finns fyra så kallade prototypvacciner, eller ”mock up-vacciner” godkända mot pandemisk influensa. Prototypvaccinet liknar det framtida vaccinet när det gäller innehåll och tillverkningsmetod. När pandemistammen är identifierad byts den nuvarande stammen i vaccinerna ut mot denna. Läkemedelsmyndigheterna kan därefter godkänna det färdiga vaccinet på några dagar.

Sverige har avtal med tillverkaren Glaxo Smith Kline som ska säkra möjlig vaccinering av hela befolkningen, totalt 18 miljoner doser.

Artikeln är uppdaterad 2009-05-03

Fakta om nya influensastammen

  • Den nya influensan – till en början kallad svininfluensan – orsakas av influensa typ A H1N1. Myndigheterna har nu beslutat att den ska benämnas Influensa A (H1N1) med tillägget "den nya influensan". Till skillnad från influensa bland grisar är den en blandning av två typer svininfluensa, fågelinfluensa och influensa hos människor. Viruset har sannolikt sitt ursprung hos grisar, men är nu ett virus hos människor.
  • En släkting till det nya H1N1-viruset finns i det årliga influensavaccinet. Men det är troligt att det inte skyddar eller endast ger lite skydd mot den nya influensan.
  • Den nya stammen är känslig mot de antivirala medlen oseltamivir (Tamiflu) och zanamivir (Relenza) enligt rapporter från amerikanska smittskyddsmyndigheten, CDC.

Ulrika Nörby

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Svininfluensa – om behandling och vaccination. Nyhet 2009-04-28
  2. EMEA. European Medicines Agency adopts first positive opinion for mock-up pandemic influenza vaccine. Press release 2006-12-15
  3. Smittskyddsinstitutet. Den nya influensan.

Senast ändrad