Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Vaccinrekommendationer för barn och gravida

Vaccinrekommendationer för barn och gravida

Publicerat 2009-09-08

Läkemedelsverket har utrett nyttan och risken med att vaccinera barn (0-17 år) och gravida med Pandemrix. Nytta/riskbedömningen varierar för olika ålders- och riskgrupper och påverkas av hur svår nya influensan blir. Slutsatsen är att gravida kvinnor ska vaccineras så tidigt som möjligt under graviditeten.

– Normalt rekommenderar man inte gravida att vaccinera sig mot säsongsinfluensa i första trimestern av graviditeten. Men vi rekommenderar nu vaccination mot den nya influensan under hela graviditeten, eftersom influensan i sig är en risk för gravida kvinnor och många kommer att bli sjuka om man inte vaccinerar. Dessutom förefaller den nya influensan att drabba yngre, tidigare friska i högre utsträckning än vad vi är vana att se med säsongsinfluensan. För att vara skyddad under den senare, mer infektionskänsliga delen av graviditeten måste man ta vaccinet redan i första trimestern, eftersom det tar ett antal veckor innan man är skyddad. Det finns alltså ingen anledning att vänta tills efter 12:e veckan, säger professor Jan Liliemark, Läkemedelsverket till Janusinfo.

Inga gravida i studier

Det nya i Pandemrix är kombinationen av de adjuvans som används, squalen och vitamin E. I studierna som ligger till grund för godkännandet av prototypvaccinet ingår inga gravida. Men Läkemedelsverket har fått ta del av studier på andra vaccin från bland annat Glaxosmithkline, där samma adjuvans används. Inte heller där har det ingått gravida kvinnor.

– Rent etiskt går det inte att designa en studie med gravida kvinnor, förklarar Hillar Kangro, medicinsk rådgivare på Glaxosmithkline, enligt Läkemedelsvärlden.

Till grund för säkerhetsvärderingen ligger istället både teoretiska resonemang och det faktum att squalen som ingår som en komponent i adjuvanser tidigare har använts i stora populationer.

Barnrekommendationer varierar

Rekommendationerna till barnen beror på ålder och riskgrupp. För barn under 3 år talar data för att nyttan av vaccination är större än för äldre barn, eftersom de små barnen kan drabbas av svårare komplikationer av influensa än de äldre. Men det saknas immunogenicitets- och säkerhetsdata saknas i denna åldersgrupp, vilket begränsar möjligheten att ge en dosrekommendation. Tills vidare rekommenderas bara vaccination till barn med riskfaktorer på grund av underliggande sjukdom under 3 års ålder och då halva vuxendosen, givet vid två tillfällen med minst 3 veckors mellanrum på samma sätt som för övriga barn mellan 3-12 år. Data saknas för barn under 6 månaders ålder, och ingen vaccination rekommenderas av dessa barn med Pandemrix.

– Det vi inte vet riktigt med barn under 3 år är om det är vanligare att de drabbas av feber som biverkan av vaccinet. Men för barn som redan är sjuka är det en risk vi tycker man kan ta eftersom det är farligare för dem att drabbas av influensan. Men för de små barn som inte tillhör någon riskgrupp blir värderingen annorlunda, säger Jan Liliemark.

För barn 10-17 år finns inga data tillgängliga, men mot bakgrund av den ökade sjukdomsrisken för den åldersgruppen anses vaccination i denna åldersgrupp vara av värde med halv vuxendos upp till 12 års ålder och full vuxendos för barn 13-17 år, upprepad efter 3 veckor.

Socialstyrelsen har lämnat synpunkter och ställt sig bakom slutsatserna. I slutfasen av utredningen om vaccination av barn har samråd skett med Barnläkarföreningens vaccinexperter.

David Finer

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Nyhet 2009-09-03

Senast ändrad