Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Vården ska e-rapportera biverkningar av influensamedel och vaccin

Vården ska e-rapportera biverkningar av influensamedel och vaccin

Publicerat 2009-10-01

Läkemedelsverket förstärker nu säkerhetsuppföljningen av vaccinet Pandemrix och antivirala läkemedel. Verket uppmanar därför hälso- och sjukvårdspersonal att elektroniskt rapportera in misstänkta biverkningar av preparaten.

Bakgrunden är den allmänna vaccineringen mot den pandemiska influensan A(H1N1) som snart ska börja. E-tjänsten är ett komplement till den redan etablerade spontanrapporteringen av biverkningar från sjukvården via Läkemedelsverkets regionala centra. Redan tidigare har konsumenter kunnat rapportera biverkningar av läkemedel elektroniskt.

De biverkningar som ska rapporteras är sådana som inte redan har listats som vanliga eller mycket vanliga, exempelvis milda influensabesvär och lokala reaktioner.

Viktigt att rapportera är till exempel utebliven effekt, samt biverkningar vid vaccination av barn, äldre och riskgrupper. Läkemedelsverket har inte resurser att ge enskild återkoppling på inskickade rapporter. Men regelbundna sammanställningar och bedömningar av inkomna rapporter kommer att publiceras på webbplatsen.

David Finer

Källa:
  1. Läkemedelsverkets informationssida för influensa A(H1N1)
  2. Läkemedelsverket. Pressmeddelande 2009-09-29

Senast ändrad