Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Ändrade rekommendationer för rehydrering av barn

Ändrade rekommendationer för rehydrering av barn

Publicerat 2010-04-23

Vid dehydrering hos barn har Sempers vätskeersättning (SVE) med aktiv bakteriekultur nu ersatt Nestlés tillbakadragna produkt Resorb Junior Plus i Råd om läkemedelsbehandling av barn.
– Läkare och föräldrar måste ibland våga ge stora mängder vätska vid dehydrering hos barn, och det går bra med SVE, säger dr Synnöve Lindemalm, Astrid Lindgrens barnsjukhus och läkemedelskommittén.

Tidigare denna månad drog Nestlé tillbaka sin rehydreringsprodukt Resorb Junior Plus. Bakgrunden var att läkare vid Karolinska Universitetsjukhuset í Huddinge meddelat företaget sin misstanke om att produkten kunde ligga bakom den ökning av antalet inneliggande barn med hyperton dehydrering som de sett sedan 2009.

Något hade hänt

Trots i princip oförändrade siffror på antalet barn med gastroenterit vid kliniken (125 2009 och 127 2010) hade antalet barn med hyperton dehydrering ökat från 7 till 25 fall.

– Något hade hänt under vintern. Skillnaden vi kunde se var att vi ersatt SVE med Resorb Junior Plus. Barn har samma behov som tidigare av balanserad vätska vid gastroenterit och andra sjukdomar och det är viktigt att vårdpersonal och föräldrar kan lita på vätskeersättningen, säger Synnöve Lindemalm.

Som professor Claude Marcus och medarbetare skriver i en debattartikel i veckans nummer av Läkartidningen, hade SVE under flera år använts för oral rehydrering via nasogastrisk sond. ”Denna rehydrering med SVE, som följer internationella riktlinjer, har under många år fungerat utmärkt”, uppger författarna.

Fyra gånger mer socker

I och med att kliniken i juli 2009 bytte från SVE (som köpts av Nestlé och lanserats under namnet Resorb Junior) till Resorb Junior Plus, fick man plötsligt en produkt med fyra gånger mer socker.

Den höga sockerhalten kan ha gjort produkten olämplig för snabb vätsketillförsel per os, skriver Marcus et al. Risken finns att sockerlösningen ger ett sämre vätskeupptag i en inflammatoriskt skadad tarm och dessutom orsakar osmotisk diarré. Samtidigt garderar sig författarna med att andra faktorer kan ha orsakat den ökade förekomsten av hyperton dehydrering.

Nestlé hade inte angett vilka volymer som skulle ges, och kliniken fortsatte att använda den sockerstinna produkten som tidigare SVE. I efterhand har Nestlé dock enligt artikeln medgivit att större volymer är olämpliga.

Författarna rekommenderar Nestlé att som en ”rimlig försiktighetsåtgärd” dra in Resorb Junior Plus på alla marknader. De hade knappast märkt problemet om det inte skett en ökning av antalet hypertona dehydreringar i direkt anslutning till att den nya produkten infördes lagom till en ny gastroenteritepidemi.

Företaget avvisar förslaget

Men företaget avvisar läkarnas förslag.

– Nestlé kommer inte att dra tillbaka Resorb Junior Plus från fler marknader än den svenska, eftersom vi inte sett några problem i något annat europeiskt land under de tjugo-tjugofem år som produkten sålts. Och det handlar ju inte om något fel på produkten utan på användningen, meddelar informationschefen Marie Louise Elmgren.

Nestlé medger dock misstag.

– När vi bytte från Resorb Junior till Resorb Junior Plus med mer socker har vi antagligen missat att gå ut lika brett med information inom vårdsektorn som vi gjorde till apoteken. Dessutom var paketen slående lika, så antagligen har man trott att det var samma produkt eller inte läst innehållsförteckningen, där det står att det absolut inte får överdoseras, säger Marie Louise Elmgren.

David Finer

Källa:
  1. Läkartidningen. Nestlé bör dra in Resorb Junior Plus på alla marknader. Debatt 2010-04-16
  2. Nestlé. Pressmeddelande 2010-04-13

Senast ändrad