Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Ändringar på Kloka Listan vid beställning till sjukvården

Ändringar på Kloka Listan vid beställning till sjukvården

Publicerat 2010-03-17

För läkemedel som är utbytbara på apotek när de förskrivs på recept rekommenderar Kloka Listan ett av preparaten för beställning till sjukvården. Några av dessa rekommendationer ändras nu så att samtliga rekommenderade preparat omfattas av Läkemedelsförsäkringen i enlighet med anvisningarna för Kloka Listan. Ändringarna gäller enbart leverantör, rekommenderad läkemedelssubstans är densamma.

Följande preparatrekommendationer ändras på
Kloka Listan 2010:

Aciklovir Stada ersätter Aciclovir Ranbaxy

Fluconazol Hexal ersätter Fluconazol Krka

Moxalole (Meda) ersätter Movicol (Norgine)

Sertralin Teva ersätter Sertralin Krka

Venlafaxin Actavis ersätter Venlafaxin Krka

Ändringarna framgår i Kloka Listan på Janusinfo och kommer att införas i journalsystemen vid den månatliga uppdateringen. Den generiska substitutionen på apotek påverkas inte.

Personer som köper läkemedel i Sverige eller får läkemedel i svensk vård är oftast försäkrade enligt läkemedelsindustrins frivilliga åtagande. En förutsättning för eventuell ersättning är att det bolag som tillhandahåller läkemedlet som orsakat skadan är aktieägare i Läkemedelsförsäkringen (LFF). För privatpersoner gäller dessutom att läkemedlet ska ha köpts genom apotek i Sverige eller av butik med tillstånd att sälja receptfria läkemedel.

Mer information om Läkemedelsförsäkringen finns på www.lakemedelsforsakringen.se.

Margaretha Julander

Senast ändrad