Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Användningen av antibiotika på väg åt rätt håll

Användningen av antibiotika på väg åt rätt håll

Publicerat 2010-02-03

Mellan 2008 och 2009 minskade antibiotikaförskrivningen i Stockholms län med 9 procent. – Det är naturligtvis en glädjande utveckling, men vi skriver fortfarande ut mest antibiotika i landet, säger Johan Struwe, enhetschef på Strama Stockholm, Stockholms läns landsting.

Ännu är det nationella målet på 250 antibiotikarecept per 1000 invånare/år avlägset. Strama siktar på att uppnå det om fem år, 2014. ”Ribban” 250 antibiotikarecept är lagd efter beräkningar kring följsamheten till nationella rekommendationer och att det är den nivån som råder i Holland, utan medicinska risker för patienterna.

Men antibiotikaförbrukningen fortsätter att minska och följsamheten till rekommendationerna för antibiotikabehandling av vanliga infektioner i öppen vård fortsätter att förbättras i hela landet, enligt statistik som tagits fram av Nationella Strama.

I Stockholms län sjönk antalet antibiotikarecept 2008-2009 från 473 till 430 per 1000 invånare/år, en minskning med nio procent. Stockholm ligger som helhet sämst till av alla län i landet också vad gäller andelen förskrivet penicillin V av luftvägsantibiotika till barn 0-6 år. Men andelen ökade i enlighet med rekommendationen från 56 till 58 % jämfört med 2008.

Oförklarliga skillnader

Annika Hahlin, apotekare på Strama Stockholm säger att behoven av utbildning och information kan se väldigt olika ut i länet.

– Om vi tittar mer i detalj på underlaget ser vi att det hittills finns medicinskt sett oförklarliga skillnader mellan olika kommuner i länet såväl vad gäller mängden antibiotikarecept som följsamheten till rekommenderade behandlingar.

Här finns också intressanta och svårförklarliga skillnader mellan vuxna och barn. Å ena sidan toppar fortfarande länets norra kommuner antibiotikakonsumtionen, å andra sidan ser statistiken riktig skaplig ut i vissa norrortskommuner för barn 0-4 år.

– Vuxensiffrorna i norrort kan spegla sådant som en ökad läkartäthet och att man inte tycker sig kunna vara hemma från arbetet lika lätt som på andra håll. Barnsiffrorna däremot skulle kunna tyda på att budskapen om rationell användning gått hem bättre hos de mer välutbildade föräldragrupperna i norr. Men det är spekulationer. Vi hoppas förstå mer i kontakten med allmänläkare, där vi kommer att fokusera särskilt på norrort framöver, säger Annika Hahlin.

David Finer

Källa:
  1. SLL. Förbättrad antibiotikaanvändning i Stockholms län (Strama Stockholm). Pressmeddelande 2010-01-19

Senast ändrad