Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Användningsfrågor samlas hos Läkemedelsverket

Användningsfrågor samlas hos Läkemedelsverket

Publicerat 2010-01-13

Regeringen föreslår att Läkemedelsverket får en ökad roll för bättre läkemedelsanvändning. Myndigheten ska stärka samordningen mellan berörda aktörer inom läkemedelsområdet för att bättre utveckla resurser och kunskap.

I en regeringspromemoria konstateras att flera aktörer redan i dag arbetar för bättre läkemedelsanvändning, och de täcker sammantaget ett brett spektrum inom området. Men de har olika inriktning och deras verksamheter är organisatoriskt helt skilda åt. Visserligen samverkar flera av dem i dag, men det finns vinster att göra på ännu bättre samordning.

Läkemedelsverket föreslås få uppdraget att verka för denna samverkan och göra utredningar och uppföljningar inom området inom ramen för en centrumbildning eller motsvarande med hjälp av ett expertråd för bättre läkemedelsanvändning. Från den 1 juli vill regeringen också att verket ska överta den utrednings- och uppföljningsverksamhet som bedrivs inom Stab FoU på Apoteket AB.

Verket preliminärt positivt

I Dagens Medicin uttalar sig verkets Generaldirektör Christina Åkerman preliminärt positivt till uppdraget men hänvisar till sitt kommande remissyttrande på förslaget.

I förslaget anges också att omkring 4 mkr bör avsättas så att doktorander anställda vid Apoteket AB kan avsluta sin forskarutbildning. Apoteket AB:s engagemang i Stiftelsen Nätverk för läkemedelsepidemiologi (NEPI) bör avslutas och diskussioner inledas med Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Svenska Läkaresällskapet om någon av dessa aktörer kan överta ansvaret.

Remisstiden för förslaget går ut den 29 januari.

David Finer

Källa:
  1. Socialdepartementet. Promemoria 2009-12-21
  2. Verk positivt till utökad roll. Dagens Medicin 2010-01-11

Senast ändrad