Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Även män kan få Forsteo subventionerat

Även män kan få Forsteo subventionerat

Publicerat 2010-06-15

En större grupp patienter får tillgång till Forsteo inom högkostnadsskyddet efter att TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) har ändrat begränsningen för subventionen. Forsteo har tidigare ingått i läkemedelsförmånerna endast för postmenopausala kvinnor med hög risk för fraktur.

Nu kan både män och kvinnor få läkemedlet subventionerat, men det gäller fortfarande begränsade grupper av patienter, se faktaruta. Forsteo ingår i läkemedelsförmånerna för som mest 18 månaders behandling.

Forsteo är subventionerat

som förstahandsbehandling endast för:

  • patienter som har T-score mindre än -3 och har haft minst två kliniska kotfrakturer samt efter utredning bedöms ha en mycket hög risk för ny kotfraktur
  • patienter med T-score mindre än -2,5 och som har haft minst en klinisk kotfraktur* och som kommer att behandlas med glukokortikoider i minst 6 månader med en dos av/motsvarande minst 5 mg prednisolon per dygn

som andra- eller tredjehandsbehandling vid T-score mindre än -2,5 och då:

  • patienten haft minst en klinisk kotfraktur och det dokumenterats att patienten på grund av biverkningar eller kontraindikationer inte tolererar annan benskörhetsbehandling
  • patienten under pågående behandling med annat benskörhetsläkemedel drabbats av minst två kliniska kotfrakturer

* Med klinisk kotfraktur avses symptomgivande fraktur som verifierats med röntgen av ryggen. Röntgen behöver inte nödvändigtvis ske under pågående ryggsmärta, men ett rimligt orsakssamband mellan fraktur och smärta bör föreligga.

Jenny Stenbacka

Källa:
  1. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Forsteo. Beslut 2010-06-07

Senast ändrad