Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bättre reumavård med nya riktlinjer

Publicerat 2010-11-23

Bättre riskbedömning av osteoporospatienter och fler personer med ledgångsreumatism som får TNF-hämmare föreslår Socialstyrelsen i preliminära nationella riktlinjer för vård av rörelseorganens sjukdomar.

Personer med ledgångsreumatism bör få TNF-hämmare i större utsträckning, skriver utredarna.

– Tio procent av de personer som årligen diagnostiseras för reumatoid artrit borde redan från början få tillägg av TNF-hämmare eftersom de inte blir hjälpta av enbart metotrexat. Men idag kan de istället få vänta upp till tre år på behandlingen, säger Agneta Uddhammar, överläkare vid Norrlands universitetssjukhus, som deltagit i arbetet med riktlinjerna.

Bättre riskbedömning vid osteoporos

Mats Palmér, docent och överläkare, endokrinologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge var ordförande i faktagruppen osteoporos under en del av utredningsarbetet. Han tror att riktlinjerna kan bidra till en bättre riskbedömning vid osteoporos.

– Tidigare har vi tenderat att överutreda och överbehandla framförallt kvinnliga patienter med låg risk, och omvänt underutreda och underbehandla de med hög risk. Kvinnor upp till 55 års ålder ska inte skickas på bentäthetsmätningar och behandlas, därför att frakturrisken är liten, och behandlingen inte helt biverkningsfri. Däremot ska äldre kvinnor som haft exempelvis en kotfraktur med hög risk för fraktur utredas och behandlas. Nu bör i högre grad rätt patienter utredas och behandlas.

Fler artrosdiagnoser i primärvården

Socialstyrelsen menar att primärvården bör kunna ställa betydligt fler tidiga artrosdiagnoser utifrån enbart symtom och kliniska fynd och utan röntgen. Därmed kan man också sätta in behandling tidigare. Hälso- och sjukvården ska inte behandla med glukosamin eller hyaluronan vid artros i knä- eller höftled, eftersom socialstyrelsen anser att dessa ämnen inte har någon effekt på smärta eller ledfunktion. Sjukvården bör heller inte utföra artroskopisk kirurgi i form av så kallade ledstädningar med meniskresektion vid artros i knäleden.

Fram till slutet av februari kan landsting, intresseorganisationer och andra lämna synpunkter på riktlinjerna, som färdigställs hösten 2011.

David Finer

Senast ändrad