Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Begränsad subvention för Cymbalta (duloxetin)

Begränsad subvention för Cymbalta (duloxetin)

Publicerat 2010-04-22

Från 1 juli subventioneras Cymbalta (duloxetin) bara för patienter som prövat minst två andra antidepressiva läkemedel utan adekvat effekt. Vid indikationen smärtsam diabetesneuropati upphör subventionen helt. Det har TLV bestämt.

Substansen venlafaxin är ett av de alternativ som patienterna ska ha prövat innan Cymbalta förskrivs, om inte särskilda skäl talar emot detta. Venlafaxin har enligt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket minst lika god effekt som Cymbalta men till ett mycket lägre pris, omkring 1,25 kr mot 13 kronor per dygn.

Att TLV inte helt utesluter Cymbalta ur högkostnadsskyddet motiveras med att det behövs ett brett sortiment av antidepressiva läkemedel, eftersom många patienter som tar läkemedel mot depression inte får tillräcklig effekt av sin första eller andra behandling.

Ariclaim inte ute än

Cymbalta kommer inte längre att vara subventionerat för patienter med smärtsam diabetesneuropati. För den patientgruppen hänvisar TLV till Ariclaim (duloxetin) som blev subventionerat den 27 mars 2010. Detta läkemedel finns dock ännu inte ute på marknaden och Cecilia Björkman, skandinavisk kommunikationschef för tillverkaren Eli Lilly kan inte ange något datum för när det kommer att vara tillgängligt.

Love Linnér, medicinsk utredare på TLV förklarar beslutet:

- Vi valde den här konstruktionen för att försöka renodla två specialistpreparat, Cymbalta som ett tredjehandens specialistpreparat inom psykiatrin för patienter som inte svarar på annan antidepressiv behandling och Ariclaim vid smärtsam diabetesneuropati. Tidigare har Cymbalta ofta använts vid depression och samtidiga smärtsamma kroppsliga symtom och har också marknadsförts intensivt för denna användning. Detta trots att det saknats stöd för en bättre effekt än SSRI för dessa patienter. Vi såg en fortsatt sammanblandning av Cymbalta med smärtbehandling som det största hindret mot en specialiserad psykiatrisk användning av preparatet.

Företaget åläggs att i sin marknadsföring och annan information tydligt informera om den begränsade subventionen, och TLV tänker följa upp att begränsningen följs. Beslutet börjar gälla den 1 juli. Eli Lilly har enligt TLV i handläggningen av ärendet framhållit att Ariclaim ska finnas tillgängligt under juli månad.

David Finer

Källa:
  1. TLV. Pressmeddelande 2010-04-21
  2. TLV. Begränsad subvention 2010-04-21

Senast ändrad