Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bensodiazepinliknande medel och KBT bäst dokumenterade mot sömnlöshet

Publicerat 2010-05-19

Bensodiazepinliknande medel är dokumenterat effektiva vid sömnbesvär liksom KBT och annan beteendeterapi. Bevis för värdet av alternativmedicinska behandlingar saknas däremot, konstaterar SBU i en genomgång av evidensen för behandling av sömnbesvär.

Kortvarig behandling med zolpidem, zopiklon och zaleplon – substanser besläktade med bensodiazepiner – gör att patienten somnar snabbare och får längre total sömntid. Behandlingen innebär viss biverkningsrisk, bland annat för beroende, en risk som är större om patienten redan har en annan beroendesjukdom eller psykisk sjukdom. Bensodiazepiner medför större risker för tolerans och beroende och rekommenderas inte.

Fler terapeuter krävs

Psykologiska behandlingsmetoder i form av kognitiv beteendeterapi (KBT) och annan beteendeterapi leder till att patienten somnar snabbare och inte är vaken lika länge under natten. Även sömnkvaliteten blir bättre. Men för att kunna satsa mer på psykologiska behandlingsmetoder måste fler terapeuter utbildas.

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma sambandet mellan riskerna för fallolyckor och läkemedlen liksom för att bedöma effekten av alternativa och komplementära metoder (örtmediciner liksom yoga och andra metoder) för behandling av sömnbesvär.

Läkare ger läkemedel

En enkät som skickades till 600 allmänläkare visade att många patienter har sömnbesvär, vilket läkarna ofta behandlar med läkemedel trots att de tycker att KBT och samtalsterapi fungerar bättre i längden. Det kan delvis bero på bristen på terapeuter som kan ge KBT.

För att åstadkomma en mer evidensbaserad behandling av sömnbesvär föreslår SBU:

  • Mer evidensbaserad förskrivning
  • Mer tillgång till psykologiska behandlingsmetoder, främst KBT.
  • Bättre planering och uppföljning av behandlingsinsatserna, särskilt för äldre patienter.

David Finer

Källa:
  1. SBU. Pressmeddelande 2010-05-12
  2. SBU. Sammanfattning

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad