Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Beroendepotential med pregabalin kunde setts redan år 2005

Beroendepotential med pregabalin kunde setts redan år 2005

Publicerat 2010-11-04

En databas vid Uppsala Monitoring Centre, WHO: s biverkningscenter i Uppsala, kunde troligen ha avslöjat beroendepotentialen hos pregabalin (Lyrica) redan 2005, tre år tidigare än svenska myndigheter blev varse sambandet. Det skriver forskare vid centret i ett brev till tidskriften European Journal of Clinical Pharmacology.

Pregabalin godkändes år 2004 för behandling av perifer neuropatisk smärta och som tilläggsbehandling vid fokal epilepsi. År 2006 tillkom som godkända indikationer också central neuropatisk smärta och GAD (generaliserat ångestsyndrom).

På Uppsala Monitoring Centre finns sedan år 1968 en databas som i dag innehåller över 5 miljoner biverkningsrapporter från hela världen.

Tidigare i år beskrev forskare vid centret för första gången vetenskapligt ett antal validerade tidiga indikatorer för läkemedelsberoende.

Genom att på rapportnivå kombinera 5 beroenderelaterade söktermer och 13 söktermer för kognitiva effekter, har forskargruppen upptäckt 96 biverkningsrapporter för pregabalin. Rapporterna kommer från tolv länder, varav hälften från USA.

Beroenderisk kunde setts 2005

Gruppen anger att denna sökstrategi i kombination med de kvantitativa metoder som rutinmässigt används för att upptäcka möjliga biverkningssamband, skulle ha gett en möjlighet att kliniskt granska och eventuellt varna för en beroendepotential med pregabalin så tidigt som andra kvartalet år 2005. Det är tre år tidigare än om man sökt i databasen på enskilda biverkningsbegrepp.

Till Läkemedelsverkets biverkningsregister Swedis inkom likaledes den första rapporten om missbruk av pregabalin i mars 2008, och fram till mars 2010 hade 13 rapporter identifierats.

– Databas medför genom sin storlek och geografiska spridning goda möjligheter att upptäcka hittills okända läkemedelsproblem tidigt. Men vissa problem är svårare att hitta än andra, eftersom rapporteringen kan vara spridd över till synes vitt skilda biverkningstermer. I det här fallet har vi försökt åstadkomma relativt specifika men ändå tidigt varnande indikatorer för beroendeproblematik. Pregabalin är ett intressant och aktuellt exempel för att demonstrera den praktiska nyttan med vårt arbete, säger Ola Caster på Uppsala Monitoring Centre.

År 2009 tog omkring 50 000 individer ut recept på pregabalin i Sverige, 61 procent män och 39 procent kvinnor. Läkemedelsverket har lyft frågan till den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA, som utrett saken och konstaterat att fall av missbruk hade rapporterats. Verket skriver att narkotikaklassning kan bli aktuell, men att de avvaktar och följer utvecklingen så länge.

David Finer

Källa:
  1. Caster O, Edwards IR, Norén GN, Lindquist M. Earlier discovery of pregabalin’s dependence potential might have been possible. Letter to the Editor. European Journal of Clinical Pharmacology Fulltext

  2. Läkemedelsverket. Lyrica - ska vi oroa oss för missbruk? Information från Läkemedelsverket nr 2, 2010

Senast ändrad