Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Brukarråd knyts till läkemedelskommittén

Brukarråd knyts till läkemedelskommittén

Publicerat 2010-06-22

Stockholms läns läkemedelskommitté beslutade den 9 juni att bilda ett brukarråd med representanter från till exempel patient-, pensionärs- och anhörigföreningar samt handikapporganisationer.

Brukarrådet kommer att bjudas in en gång per termin för att träffa Stockholms läns läkemedelskommittés arbetsutskott. Rådet ska sättas samman efter sommaren och första träffen blir i höst.

Jenny Stenbacka

Källa:
  1. Stockholms läns läkemedelskommitté

Senast ändrad