Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Dålig kontroll av receptfritt utanför apoteken

Dålig kontroll av receptfritt utanför apoteken

Publicerat 2010-05-11

Nio av tio kommuner har inte kommit igång med kontrollen av den receptfria försäljningen utanför apoteken. Det visar en enkätundersökning som Dagens Nyheter gjort. Tidningen skickade två frågor till landets 290 kommuner, varav 255 svarade.

Omkring 1700 receptfria läkemedel är tillåtna för butiksförsäljning, många av dem livsfarliga om de inte används rätt. Antalet försäljningsställen har ökat från 1000 till 6500.

Tidningen frågade om kommunfullmäktige fattat beslut om vilken nämnd som ansvarar för kontrollen och om man varit ute på något kontrollbesök sedan den 1 november 2009.

Resultatet var nedslående. Nio av tio (87 procent) av kommunerna hade inte kommit i gång med kontrollen, och 40 procent hade inte bestämt vilken nämnd som skulle ansvara för kontrollen.

Kontrollen ska omfatta att läkemedel med kort hållbarhet eller synliga fel sorteras bort, att läkemedlen förvaras under direkt uppsikt eller är inlåsta, att de förvaras åtskilda från andra produkter, och att personer under 18 år inte får handla.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, anser enligt DN att kommunerna inte kan lastas för den bristande kontrollen, utan att förberedelsetiden varit för kort, och att detta är regeringens fel.

Läkemedelsverket uttalar att det är ”viktigt att alla aktörer följder de regler som gäller, annars finns det risk för att konsumenten drabbas.”

David Finer

Källa:
  1. Dagens Nyheter. Medicin säljs utan kontroller. Nyhet 2010-05-10
  2. Metro. Försäljningen av värktabletter har exploderat. Nyhet 2010-05-10
  3. Läkemedelsverket. Reglerna för receptfritt måste följas av både kommuner och butiker. Nyhet 2010-05-10

Senast ändrad