Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Delat ansvar för öppenvårdsläkemedel

Delat ansvar för öppenvårdsläkemedel

Publicerat 2010-02-19

Läkarna och sjukhusen får ta över budgetansvaret för hälften av läkemedelsnotan för öppenvårdsläkemedel, omkring 700 miljoner kronor enligt beslut av hälso- och sjukvårdsnämnden.

Akutsjukhusen i Stockholms län får ansvar för hälften av kostnaden för basläkemedel som inte finns på Kloka listan och för specialläkemedel och särläkemedel som de skriver ut till sina patienter. För resten, främst basläkemedel på Kloka listan, behåller hälso- och sjukvårdsnämnden hela kostnadsansvaret.

Bättre läkemedelsförskrivning

– Vi behöver få en bättre läkemedelsförskrivning både av medicinska och ekonomiska skäl. Genom att ge sjukhusen del av kostnadsansvaret får de ta hand om en del av pengarna för att sedan själva betala en del av vad läkemedlen kostar. Det är sjukhusen och läkarna som skriver ut recepten som har den direkta makten över läkemedelsförskrivningen och då är det rimligt att de har en del av ansvaret, säger Birgitta Rydberg (FP), landstingsråd för sjukvård och läkemedel i ett pressmeddelande.

Fördelningen på sjukhus

Av den totala överföringen av resurser och kostnadsansvar på totalt 695 miljoner kronor står Karolinska Universitetssjukhuset för 577 miljoner kronor, Danderyd 45 miljoner kronor, SÖS 44 miljoner kronor, Capio St Göran 16 miljoner kronor, St Eriks Ögonsjukhus 8 miljoner kronor och Södertälje 5 miljoner kronor. Avtalet gäller från den 1 januari 2010.

Regler från chefläkare

Chefläkarkollegiet i Stockholms Län har formulerat åtta regler vid läkemedelsförskrivning med anledning av kostnadsansvar för läkemedel i öppen vård.

I reglerna står bland annat att patientens medicinska behov ska styra valet av behandling. När annan vårdgivare tar över ansvaret för patienten går även ansvaret för läkemedelsförskrivning och – behandling över.

Alla reglerna står att läsa på Uppdragsguiden.

David Finer

Källa:
  1. Stockholms Läns Landsting. Pressmeddelande
  2. Uppdragsguiden SLL. Decentraliserat kostnadsansvar från 2010

Senast ändrad