Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Diabetesteam kan stödja ungdomars egenvård

Diabetesteam kan stödja ungdomars egenvård

Publicerat 2010-06-09

Genom att stödja förhandlingar mellan föräldrar och ungdomar med diabetes om ansvaret för egenvård kan diabetesteam bidra till en bättre blodsockerkontroll. Det föreslås i en doktorsavhandling vid Uppsala universitet.

Många av de cirka 2500 barnen och ungdomarna som använder insulinpump har ändå en otillfredsställande blodsockerkontroll, vilket ökar riskerna för diabeteskomplikationer.

Avhandlingen av Anna Lindholm Olinder visar att det går att uppnå normala blodsockervärden genom att ge bolus(måltids-)doser på olika sätt. Ungdomar bör uppmuntras att individuellt testa vilken dos som passar bäst till olika måltider.

Att föräldrar och ungdomar sinsemellan gör klart ansvarsfördelningen för egenvården och vid behov kommer överens om påminnelser kan också bidra till en bra blodsockerkontroll. Ansvarsfördelningen behövde klargöras i ständiga förhandlingar, som diabetesteamet rekommenderas stödja. Avhandlingen innehåller en modell för att underlätta dessa förhandlingar.

David Finer

Källa:
  1. Lindholm Olinder, Anna . Self-management of diabetes in adolescents using insulin pumps. Uppsala universitet. Doktorsavhandling

Senast ändrad