Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Efter sommaren ingen subvention för B-vitaminpreparatet Triobe

Efter sommaren ingen subvention för B-vitaminpreparatet Triobe

Publicerat 2010-04-29

Från och med den 1 augusti i år kommer Triobe inte längre att ingå i högkostnadsskyddet. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) bedömer att det inte är rimligt att subventionera ett läkemedel som uteslutande ska användas för att förebygga B-vitaminbrist. Behandling av svårare sjukdomar har högre prioritet. Triobe anses dessutom inte kostnadseffektivt i jämförelse med billigare alternativ som innehåller samma vitaminer.

Triobe har indikationen: Förebyggande av symtomgivande brist på vitamin B6, vitamin B12 och folsyra vid otillräckligt födointag eller malabsorption, framför allt hos äldre.

Under förra året behandlades omkring 70 000 patienter med Triobe. Totalt uppgick försäljningen av B-vitaminpreparat år 2009 till cirka 177 miljoner kronor, varav 110 miljoner inom förmånen. Triobe sålde för knappt 53 miljoner kronor, varav 35 miljoner kronor inom förmånen. Triobe svarade således för cirka 30 procent av försäljningsvärdet inom förmånen.

Enligt TLV:s bedömning är ett läkemedel som uteslutande förebygger B-vitaminbrist inte tillräckligt angeläget att subventionera med skattemedel

”B-vitaminbrist är ett behandlingsbart tillstånd. När det gäller att förebygga B-vitaminbrist är ett näringsrikt kostintag förstahandsrekommendation. Endast i utvalda fall kan förebyggande behandling med B-vitaminpreparat vara motiverad.”, skriver TLV om sitt beslut.

Dessutom anser TLV att det finns andra subventionerade läkemedel som är bättre lämpade för ändamålet; B-vitaminpreparat, som både har indikation att förebygga och att behandla uppkommen brist och som innehåller högre doser av de ingående vitaminerna samt kostar mindre.

För närvarande tillhandahålls följande B-vitaminpreparat i tablettform med subvention: Behepan, Betolvex och Betolvidon (som innehåller vitamin B12), pyridoxin (som innehåller vitamin B6), folacin (som innehåller folsyra) samt Becozym och Beviplex forte (som är kombinationspreparat).

Jenny Stenbacka

Källa:
  1. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Vi beslutar att Triobe inte ska ingå i högkostnadsskyddet. Avslag 2010-04-28

Senast ändrad