Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Etablerad antibiotikaresistens kan vara irreversibel

Etablerad antibiotikaresistens kan vara irreversibel

Publicerat 2010-03-02

Det går troligen inte att vända utvecklingen av antibiotikaresistens genom minskad användning av en antibiotikaklass på samhällsnivå. Det visar en intervention som minskade användningen av trimetoprim och trim-sulfa med 85 procent i Kronobergs län under två år.

Resultaten presenteras av läkaren Martin Sundqvist i en doktorsavhandling vid Uppsala universitet. Syftet med avhandlingen var att testa hypotesen att en drastiskt förändrad antibiotikaanvändning i samhället skulle påverka relaterad resistens.

Uppmaning sänkte användningen

Alla läkare i Kronobergs län uppmanades att inte använda trimetoprim och trim-sulfa från oktober 2004 till september 2006. Användningen minskade omedelbart med 85% och ersattes av nitrofurantoin, mecillinam och till viss del av ciprofloxacin.

Men interventionen påverkade inte fördelningen av resistensgener eller fördelningen av subgrupper inom de studerade bakterierna (E. coli). Trimetoprimresistens var också överrepresenterad hos vissa E. coli, som tycks vara specialiserade på att ta upp och stabilt bära antibiotikaresistens.

Det nedslående resultatet förklaras av att trimetoprimresistens inte verkar vara en belastning för bakterierna och att trimetoprimresistens ofta är kopplad med resistens mot andra antibiotika. Detta innebär att all övrig antibiotikaanvändning kommer att leda till kvarhållen eller ökande trimetoprimresistens.

Nedslående resultat

Sammanfattningsvis visar avhandlingen att det är osannolikt att man kan vända antibiotikaresistensutvecklingen genom minskad användning av en antibiotikaklass på samhällsnivå. Ännu större vikt måste läggas vid att försöka minska utvecklingstakten av antibiotikaresistens.

– Avhandlingens resultat är nedslående eftersom antibiotikaresistens, när den väl har etablerats i kliniskt betydelsefulla bakterier, inte verkar gå att ”tvätta bort” genom minskad antibiotikaanvändning, säger Martin Sundqvist i ett pressmeddelande.

Johan Struwe, enhetschef på Strama Stockholm, Stockholms läns landsting tillägger:

– Det är en viktig avhandling som i detta sammanhang, med begränsad uppföljning, tyvärr inte kunde visa att man kunde minska resistensen genom att minska en viss typ av antibiotika. Men det är ändå meningsfullt att tillämpa en "ekologisk" antibiotikaanvändning. Även om man inte kan minska resistensen genom en viss antibiotikapolicy kan man ändå bromsa resistensutvecklingen genom att undvika preparat som dokumenterats driva på resistensutvecklingen, i kombination med vårdhygieniska åtgärder för att motverka smittspridning.

David Finer

Källa:
  1. Uppsala Universitet Pressmeddelande 2010-02-23
  2. Antibiotic Resistance and Population Dynamics of Escherichia coli in Relation to a Large Scale Antibiotic Consumption Intervention. Uppsala Universitet. Avhandling

Senast ändrad