Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / EU skärper regler för information om receptbelagda läkemedel

EU skärper regler för information om receptbelagda läkemedel

Publicerat 2010-11-26

Patienter ska ha rätt till opartisk läkemedelsinformation som de efterfrågar men slippa oombedd information och dold reklam. Det är innehållet i ett lagförslag som antagits av EU-parlamentet.

På onsdagen röstades en av tre delar i EU: s nya lagpaket om läkemedelsfrågor igenom i parlamentet, den som handlar om patientinformation.

Fokus på patienträtten

– Vi har känt oss tvungna att skriva om kommissionens förslag ganska rejält. Vi har försökt byta perspektiv i lagstiftningen – från att handla om läkemedelsföretags rätt att sprida information till att nu handla om patienters rätt till tillgång på information, och därmed företags skyldighet att offentliggöra och tillhandahålla informationen, säger svenske moderaten Christofer Fjellner, som lett parlamentets arbete, i ett pressmeddelande.

Läkemedelsföretagen ska vara skyldiga att tillhandahålla information om läkemedlens grundegenskaper, märkning och bipacksedlar liksom den senaste offentliga versionen av utredningsprotokollet. Företagen ska också ha rätt att tillhandahålla viss annan information utan reklamkaraktär, som exempelvis om pris eller förändrade förpackningar, men bara om det först godkänts av nationella myndigheter.

Förbud mot medieinformation

Det är fortsatt förbjudet att göra reklam för receptbelagda läkemedel, med undantag för tidskrifter som särskilt riktar sig till medicinsk personal. Men olika länder tolkar förbudet på olika sätt, och gränsen mellan vad som ses som reklam och information kan vara svårdragen. Därför vill EU förbjuda företagsinformation inte bara i teve och radio utan också i tryckta medier. Hälso- och sjukvårdspersonal som ger information om läkemedel eller medicintekniska produkter i offentliga sammanhang åläggs att redovisa eventuella ekonomiska kopplingar till läkemedelsbolagen.

Christofer Fjellner bemötte i debatten de som möjligen varit oroliga för att de nya reglerna skulle kunna hota svenska Fass.

– Jag vill nu direkt vända mig till dem och säga att så som parlamentet har röstat här är det inte bara en möjlighet att få behålla Fass, utan dessutom en möjlighet för andra länder att införa liknande system.

David Finer

Källa:
  1. Europaparlamentet. Pressmeddelande 2010-11-24

Senast ändrad