Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

 • Start
 • / Nyheter
 • / Få men viktiga förändringar i Kloka Listan 2011

Få men viktiga förändringar i Kloka Listan 2011

Publicerat 2010-12-17

Läkemedelskommittén har nu beslutat om vilka läkemedel som rekommenderas i Kloka Listan för 2011. Listan innehåller inga större förändringar jämfört med föregående år. Prioriterade områden är infektioner, prostatacancer och diabetes.

– Vi är stolta över att Kloka Listan lever vidare år efter år utan alltför stora förändringar. Samtidigt visar de ändringar som skett att invånarna får del av den medicinska utvecklingen. Så kommenterar docent Eva Andersén-Karlsson, ordförande i Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2011.

Fokus på antibiotika

Att minska obefogad antibiotikaanvändning och att använda rätt antibiotikum vid rätt tillfälle är en angelägen fråga för länets läkemedelskommitté. Under 2011 kommer Stockholms läns läkemedelskommitté att ge ökade resurser till läkarnas fortbildning för att sprida de senaste rönen om när antibiotika ska användas.
Kommitténs expertråd har identifierat områden med såväl under- som överbehandling av läkemedel.

Viktigaste nyheterna

Här är några av de viktigaste nyheterna:

 • Infektion. Cefuroxim (Zinacef), ett intravenöst antibiotikum med stor användning på sjukhus utgår. Ett nytt Klokt råd är att inte behandla asymptomatisk bakteriuri (ABU) hos äldre. Behandlingsrekommendationer vid akut otit från år 2000 ersätts av nya nationella rekommendationer av Läkemedelsverket och Strama.
 • Prostatacancer.Vid metastaserad sjukdom om patienten inte vill genomgå kirurgisk kastration blir endokrin terapi med GnH-agonist /leuprorelin nu förstahandsval i stället för tidigare östrogenpreparat.
 • Typ 2-diabetes. Rekommendation kvarstår om humaninsulin till natten i de flesta fall, som det injektionspreparat man i första hand skall välja vid tablettsvikt på första- och andrahandsmedel (metformin +/- sulfonylurea). Som Klokt råd kvarstår att välja Insulatard vid insättning av basinsulin i stället för Lantus eller Levemir.
 • Osteoporos. Aclasta, ett parenteralt zoledronsyrepreparat, har funnits upptagen i Kloka Listan sedan 2009 för specialiserad vård. Efter flera års erfarenhet av Aclasta bedöms preparatet kunna upptas som basläkemedel för osteoporosbehandling i Kloka Listan. Aclasta kan vara ett alternativ för patienter med gastrointestinal intolerans och/eller svårigheter att följa behandlingsregimen med alendronat.
 • Epilepsi. Flera epilepsipreparat har tillkommit, varav ett för barn. Det gäller levetiracetam (Keppra), lamotrigin (Lamotrigin ratiopharm) och oxkarbazepin (Trileptal).
 • Matsmältningsorgan. Protonpumpshämmare överanvänds enligt expertrådet, nu finns ranitidin som ett alternativ. Nya Kloka råd är:
  • Vid magont utan känd orsak och inför gastroskopi är varje behandling med protonpumpshämmare olämplig.
  • Endast ett fåtal patienter med Cox-hämmare/ASA behöver ulcusprofylax med protonpumpshämmare – de med tidigare ulcus, hög ålder eller samtidig behandling med ytterligare Cox-hämmare, ASA eller kortikosteroid.
 • Nytt för SLL är att på Kloka Listan upptas nu en biosimilar-preparat, epoetin zeta (Retakrit), då dokumentationen bedöms vara betryggande.


David Finer

Senast ändrad