Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Färdigställda nationella riktlinjerna för ångest och depression

Färdigställda nationella riktlinjerna för ångest och depression

Publicerat 2010-03-17

Socialstyrelsen har nu presenterat slutversionen av de nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom.

– För flera av tillstånden som riktlinjerna tar upp är antidepressiva läkemedel den mest effektiva behandlingen, medan det för andra tillstånd är bättre med psykologisk behandling, kommenterar professor Lars von Knorring som deltagit i arbetet med det vetenskapliga underlaget.

En preliminär version av riktlinjerna publicerades i mars förra året och inkomna synpunkter ledde sedan till förändringar. Nytt är bland annat rekommendationer om behandling vid bipolär sjukdom samt att indelningen av depressionstillstånden har utvecklats.

­– Men riktlinjernas huvudsakliga budskap kvarstår. Det bör finnas fler bra behandlingar att välja mellan i vården av personer med depression och ångest, säger Anders Tegnell, avdelningschef på Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Jenny Stenbacka

Källa:
  1. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom
  2. Socialstyrelsen. Rätt behandling till rätt patient vid depression och ångest . Pressmeddelande 2010-03-16

Senast ändrad

Läs mer
Läkemedel andrahandsval vid depression och ångest. Nyhet 2009-03-06