Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Fastställda diabetesriktlinjer lättare sökbara

Fastställda diabetesriktlinjer lättare sökbara

Publicerat 2010-01-13

Socialstyrelsens fastställda nationella riktlinjer för diabetesvården är i stort sett identiska med de preliminära som vi har rapporterat om. Genom att öka förskrivningen av metformin och minska förskrivningen av nya diabetesläkemedel kan vården spara omkring 45 mkr.

Beräkningen av besparingspotentialen är gjord av prioriteringsordförande, docent Mats Eliasson. Riktlinjerna innehåller 185 rekommendationer om åtgärder som diabetesvården dels bör satsa mer på, dels bör undvika. Flera av sjukvårdsregionerna föreslår också en översyn av läkemedelsförskrivningen i förhållande till rekommendationerna.

Marginella ändringar

Avvikelser från preliminärversionen berör enstaka marginella förändringar som att insulinpump till typ 1-diabetiker med återkommande hyper- och/eller hypoglykemi prioriteras ner.

Socialstyrelsen publicerar diabetesriktlinjerna i ett nytt sökbart webbverktyg på www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjer.

– Vi hoppas särskilt att primärvården ska hitta riktlinjerna på webben och att de ska bli en hjälp i arbetet. Åttiofem procent av diabetespatienterna finns ju där, säger projektledare Tony Holm i ett pressmeddelande.

David Finer

Källa:
  1. Diabetesvården bör undvika vissa behandlingar. Socialstyrelsen. Pressmeddelande 2010-01-13
  2. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för diabetsvården

Senast ändrad