Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Fler fall av narkolepsi – utredningen av pandemrixrapporterna prioriteras

Fler fall av narkolepsi – utredningen av pandemrixrapporterna prioriteras

Publicerat 2010-08-26

Totalt har nu 12 fall av narkolepsi, som misstänks ha samband med pandemrixvaccination, rapporterats till Läkemedelsverket från sjukvården i Sverige. Dessutom finns lika många svenska konsumentrapporter som beskriver snarlika symtom, men där ytterligare utredning krävs. Fall har även rapporterats framför allt i Finland.

Läkemedelsverket har kontaktat alla läkemedelsmyndigheterna i EU för att se om liknande biverkningar finns rapporterade i övriga Europa. Hittills har Läkemedelsverket fått svar från 18 länder. Utöver fall från Sverige och Finland finns enstaka rapporter från Frankrike, Norge och Tyskland.

Utredningen av fallen pågår och är enligt Läkemedelsverket prioriterad i Sverige, såväl som i EU. Ett orsakssamband med vaccinationen kan i dag inte fastställas.

Inom kort kommer ett nationellt möte att hållas med svenska kliniska experter och experter på sjukdomars förekomst i befolkningen. Mötet ska behandla de frågor som uppkommit samt planlägga för uppföljningsstudier som kan krävas för att belysa ett eventuellt samband mellan vaccinering och narkolepsi. Insamling av uppgifter från sjukvården planeras för att fånga upp eventuella ytterligare fall.

Jenny Stenbacka

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Aktuell information om utredningen av fall av narkolepsi efter vaccination med Pandemrix. Nyhet den 26 augusti 2010

Senast ändrad