Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Företaget drar in sitaxentan från marknaden

Företaget drar in sitaxentan från marknaden

Publicerat 2010-12-14

Två fall av dödlig leverskada får läkemedelsföretaget Pfizer att dra in sitt läkemedel sitaxentan (Thelin) från marknaden. Samtidigt stoppas alla kliniska prövningar med medlet.

Läkemedelsverket uppmanar de patienter som använder sitaxentan att inte sluta med pågående behandling, utan att vid nästa läkarbesök diskutera fortsatt lämplig behandling.

Indikationen för sitaxentan är pulmonell arteriell hypertension (PAH). Ökade nivåer av leveraminotransferaser är sedan tidigare en känd biverkan av sitaxentan. Läkemedlet är därför kontraindicerat vid nedsatt leverfunktion.

En genomgång av tillgängliga data pågår inom EMA:s vetenskapliga kommitté som återkommer med detaljerade råd.

Britt Wessel

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Nyhet 2010-12-10

Senast ändrad