Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Förskrivarkod krävs på alla recept

Publicerat 2010-09-16

Från oktober måste förskrivarkod anges på alla recept. Tidigare har kravet på förskrivarkod endast gällt vid förskrivning av narkotikaklassade läkemedel.

Alla förskrivare, förutom veterinärer, måste från och med den 1 oktober 2010 alltid ange sin förskrivarkod för att receptet ska få expedieras på apotek. Kravet är en följd av riksdagens beslut om ändringar i lagen om läkemedelsförteckning samt lagen om receptregister.

Angivande av förskrivarkoden i receptregistret är en förutsättning för bland annat medicinsk uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring i hälso- och sjukvården, kommenterar Läkemedelsverket.

Vid förskrivning på e-recept anges redan i dag förskrivarkoden automatiskt.

Förskrivarkod skickas ut till alla förskrivare i samband med att Socialstyrelsen utfärdar legitimation.

Jenny Stenbacka

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Förskrivarkod krävs för alla recept från och med 1 oktober. Nyhet 2010-09-14

Senast ändrad