Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Främmande virus-DNA i rotavirusvaccin

Publicerat 2010-04-08

DNA från icke-patogent porcint circovirus typ 1 (PCV-1) har påvisats i vaccinet Rotarix. Fyndet, som gjordes med en ny känslig mätmetod, var oväntat. EMA:s vetenskapliga kommitté för humanläkemedel, CHMP, har dock kommit fram till att användningen för Rotarix inte behöver begränsas.

Rotarix är ett levande försvagat vaccin mot rotavirusinfektion som kan orsaka gastroenterit. Vaccinet ges oralt och är godkänt till barn från 6 veckors ålder. Inga säkerhetssignaler har rapporterats som kan associeras med fyndet av PCV-1-DNA. I Sverige är användningen av Rotarix mycket liten.

PCV-1-virus är vanligt förekommande hos grisar men orsakar ingen känd sjukdom varken hos djur eller hos människa. Ur kvalitetssynpunkt ska det dock inte finnas något virus-DNA i vaccinet annat än det som kommer från rotavirusstammen. CHMP har nu krävt att företaget som tillverkar vaccinet noggrant utreder orsaken till fyndet.

Jenny Stenbacka

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Förekomst av icke-patogent porcint circovirus typ-1 DNA (PCV-1) i Rotarix. Nyhet 2010-04-07.

Senast ändrad