Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Friska barn gav Edwards Nobelpriset för IVF

Friska barn gav Edwards Nobelpriset för IVF

Publicerat 2010-10-04

– Lite synd att han fick vänta så länge på priset, men Nobelkommittén ville veta att IVF-barnen är lika friska som andra, vilket nu är visat genom stora statistiska studier. Det säger professor Outi Hovatta, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge om att årets medicinska Nobelpris tilldelats 84-årige Robert G. Edwards, Cambridgeuniversitet för utvecklingen av in vitro-fertilisering (IVF) mot ofrivillig barnlöshet.

IVF är en 1900-talets största medicinska upptäckter och den mest framgångsrika behandlingen mot barnlöshet. Innan tekniken med provrörsbefruktning blev möjlig fick bara 30 procent av paren som drabbats av barnlöshet hjälp. Idag är andelen över 90 procent. Forskningen kring IVF har även väsentligt bidragit till ökad medicinsk kunskap när det gäller fertilitet och tidig fosterutveckling och diagnostik.

Studerade kromosomer

Professor Edwards föddes i Leeds, England, 1925. Han började sin forskning under tidigt 50-tal genom att studera kromosomer i embryon från möss vid University of Edinburgh. På 60-talet kom han till Cambridge där han kom att utveckla en teknik för befruktning utanför kroppen.

Den 25 juli 1978 föddes Louise Joy Brown, världens första "provrörsbarn", som ett resultat av forskningsarbete som Robert Edwards bedrivit sedan 1950-talet och som fullbordades tillsammans med den 1988 avlidne Patrick Steptoe.

Första svenska provrörsbarnet 1981

Sedan dess har cirka fyra miljoner barn fötts efter IVF, varav omkring 10 000 i Sverige. De första graviditeterna efter IVF i Sverige inträffade 1981, och det första IVF-barnet föddes 1982 i Göteborg. Under 1980-talet etablerades flera nya IVF-enheter, och antalet fullständiga behandlingar steg successivt.

På Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge utförs omkring 1200 IVF-behandlingar årligen, och man är därmed bland de största centra i Norden, berättar den svenske fertilitetsforskningspionjären Outi Hovatta, överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset och professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska Institutet.

”Varm och uthållig person”

– Det här priset är fantastiskt för oss inom fältet och för alla familjer som har behandlats med den här metoden. Nu är det visat genom stora statistiska material att det inte finns några skillnader i hälsa mellan IVF-barn och andra barn. Det är mycket roligt att priset gått till en kliniskt viktig behandlingsmetod som IVF-metoden är. Innan den kom hade vi svårt att hjälpa barnlösa par, säger Outi Hovatta, som är väl bekant med pristagaren.

– Jag känner Edwards som en varm, hjälpsam, ytterst intelligent och extremt uthållig person som inte gett upp trots att han blivit motarbetad och i debatten kallad för oetisk. Nu efteråt kan vi konstatera att han visste vad han gjorde, och att kritiken var orättvis. Nu kan vi vara glada att han fått ett erkännande för det vetenskapliga pionjärarbetet.

David Finer

Senast ändrad