Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Generikaforum på TLV för bättre tillgänglighet

Generikaforum på TLV för bättre tillgänglighet

Publicerat 2010-07-21

I februari 2010 deklarerade TLV att man startat ett samarbetsforum för apoteksaktörer, läkemedelsföretag och distributörer för att diskutera praktiska problem med det generiska utbytet.

Magnus Thyberg, projektchef, Apoteksprojektet, TLV:

– När vi startade med nya generikaregler i januari-februari upptäckte vi att vi hade bekymmer med tillgängligheten av varor för apoteken och samlade därför dessa aktörer.
I samband med detta har läkemedelsindustrin gått ut med en god tillgänglighetssed och apoteken har utfäst sig att naturligtvis följa gällande regler kring generika. På övergripande nivå håller vi noga reda på hur utbytet sker och kan konstatera att följsamheten hittills varit god.

Konsumentorganisationer är inte med i generikaforumet. Däremot har TLV sedan 2005 ett brukarråd med representanter för handikapp- och pensionärsorganisationerna för att öka patienternas insyn och inflytande i TLVs beslut om subvention av läkemedel.

David Finer

Källa:
  1. TLV. Forum för diskussion om problem med det generiska utbytet 2010-02-26
  2. TLV. Patienterna får ökat inflytande i LFN Pressmeddelande 2005-12-12

Senast ändrad