Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Gratis SMS-tjänst ska öka följsamheten

Gratis SMS-tjänst ska öka följsamheten

Publicerat 2010-09-10

Kronans Droghandel, landets tredje största apotekskedja, lanserar en gratis ”medicinpåminnare” via SMS för att öka följsamheten.

Felaktig läkemedelsanvändning beräknas kosta samhället 15-20 miljarder kronor per år. Studier visar att bara hälften av alla patienter med långsiktiga terapier fullföljer sin behandling, två procent av alla patienter aldrig hämtar ut sitt läkemedel och 21 procent av patienter med recept som kan hämtas ut upprepade gånger fullföljer inte sin behandling.

Patienter som kan ha nytta av tjänsten kan vara sådana som har en kronisk sjukdom eller högt blodtryck. Tjänsten kan också underlätta för barnfamiljer som behöver hålla rätt på barnens mediciner, säger Carin Svensson, farmacichef på Kronans Droghandel i ett pressmeddelande.

David Finer

Källa:
  1. Kronans Droghandel. Pressmeddelande 2010-09-10

Senast ändrad