Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Grönt te interagerar med läkemedel

Publicerat 2010-12-27

Vid den senaste uppdateringen av Sfinx interaktionstjänst har bland annat ett par interaktioner med grönt te tillkommit. Stort intag av grönt te kan till exempel minska effekten av warfarin och folsyra.

Vid sökning i litteraturen har grönt te i stora mängder, eller koncentrerat i tablettform, visats kunna minska effekten av warfarin på grund av sitt K-vitamininnehåll. Vid kombination av grönt te och folsyra kan biotillgängligheten av folsyra minska. Det kan vara värt att uppmärksamma för patienter som av förmodade hälsoskäl valt att minska på sin kaffe- och svart te-konsumtion till förmån för grönt te.

För sökning på födoämnen och naturläkemedel i interaktionstjänsten här på Janusinfo använd fältet för substans och sökord enligt sökordslistan.

Sfinx är en interaktionstjänst som produceras av Medicinskt Kunskapscentrum inom SLL i samarbete med avdelningen för klinisk farmakologi vid Karolinska Institutet och medbase Ltd, Finland. Idag innehåller databasen nära 12000 beskrivna interaktionspar. Informationen uppdateras fyra gånger per år.

Emma Svensson

Senast ändrad