Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Handbok för bättre patientkommunikation

Handbok för bättre patientkommunikation

Publicerat 2010-08-06

Vad innebär individuellt anpassad patientinformation och patientcentrerad vård i praktiken? En ny handbok från socialstyrelsen söker avhjälpa vårdens kunskapsbrister om dessa frågor och stärka patientens ställning.

Handboken heter ”Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig” och riktar sig till vårdgivare, verksamhetschefer och personal. I studier och uppföljningar har socialstyrelsen konstaterat att hälso- och sjukvårdspersonalen vet för lite om sina skyldigheter gentemot patienterna.

Lagar om patientens ställning

Innehållet omfattar förutom en sammanställning av lagar om patientens ställning också röster från hearings och samtalsgrupper. Patienten ska informeras om möjligheten att få en förnyad medicinsk bedömning (så kallad second opinion), välja mellan olika utrednings- och behandlingsalternativ, få en fast vårdkontakt och ta del av sin egen journal. Patienten ska också upplysas om kostnaden för till exempel tandvård. Informationen ska vara individuellt anpassad.

I ett pressmeddelande motiveras handbokens tillkomst i första hand utifrån säkerhetsargument. Brister i kommunikationen mellan patienter och vårdpersonal utgör en patientsäkerhetsrisk, heter det.

Fler klagomål om bemötande

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd HSAN hänvisar klagomål om dåligt bemötande till patientnämnderna, som enligt lag ska finnas i varje landsting eller region. Mellan 2000-2007 fick dessa nämnder ta emot 41 procent fler ärenden som gällde ”bemötande, kommunikation och information”.

– Kontakten med patienten ska bygga på respekt för individens självbestämmande och integritet. Alla har rätt att bli respektfullt bemötta och få information som gör att de kan vara delaktiga i sin egen vård och behandling. Lagstiftningen har gett patienten en allt starkare ställning, senast med de nya lagändringarna. Men vårdens skyldigheter är inte helt lätta att överblicka. Genom att samla bestämmelserna om information, delaktighet och kontinuitet hoppas vi kunna bidra till en säkrare, jämlikare och mer patientfokuserad vård, säger projektledaren Birgitta Eriksson, socialstyrelsen.

Boken finns att ladda ner via länken nedan och kan också beställas på socialstyrelsens hemsida.

David Finer

Källa:
  1. Socialstyrelsen. Pressmeddelande 2010-07-07
  2. Patienthandboken

Senast ändrad