Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hårdare tag mot jäv i EU

Publicerat 2010-10-25

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har uppdaterat sina regler för vilka kopplingar till läkemedelsindustrin som anlitade experter får ha. Myndigheten ska bli mer proaktiv både med att identifiera potentiella intressekonflikter och i sökandet efter alternativa experter.

Enligt den nya policyn ska experter och medlemmar av de vetenskapliga kommittéerna årligen redovisa ekonomiska eller andra intressen som kan påverka deras opartiskhet. Deklarerat jäv ska sparas i ett register, som allmänheten ska kunna ta del av hos myndigheten [1].

Intressekonflikter kommer att delas in i tre kategorier – direkta (exempelvis anställd av läkemedelsföretag), indirekta (såsom att vara huvudprövare i en klinisk studie) och inga alls. Utifrån det ska experterna hänföras till motsvarande risknivåer.

Utifrån risknivån kan expertens uppdrag sedan begränsas med hänsyn till typen av redovisad intressekonflikt, hur lång tid som gått sedan konflikten var aktuell, och vilken typ av verksamhet experten är tänkt att vara involverad i. En översikt över vilka åtaganden som tillåts för personer i olika ställning har tagits fram [2]. Kraven för medlemmar i beslutande organ, såsom CHMP, är högre än för i en rådgivande, mer tillfällig expertgrupp. Generellt gäller att pågående anställning hos ett läkemedelsföretag innebär nej till uppdrag hos EMA.

För frågor där ämnesområdet kan begränsa tillgången av experter, exempelvis vid vissa sällsynta sjukdomar, skriver EMA att myndigheten kommer att leta aktivt efter alternativa experter med hjälp av sina etablerade relationer med universitet och lärda sällskap.

Förändringarna förväntas vara genomförda under det andra kvartalet 2011.

Jenny Stenbacka

Källa:
  1. EMA. European Medicines Agency policy on the handling of conflicts of interests of Scientific Committee members and experts. Policy 2010-10-13
  2. EMA. Overview of the Allowable Interests for the EMA Scientific Activities. Document 2010-10-13
  3. EMA. European Medicines Agency strengthens rules on conflicts of interests of its scientific experts. Press release 2010-10-14

Senast ändrad