Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hyaluronsyra förlorar sin subvention

Publicerat 2010-03-17

Läkemedlen Artzal, Hyalgan och Synvisc utesluts från och med den 15 juni i år ur läkemedelsförmånen. Preparaten innehåller hyaluronsyra och används för symtomlindring vid mild till måttlig knäledsartros.

Enligt försäljningsstatistik behandlas runt 10 000 patienter i Sverige med hyaluronsyrainjektioner.

”Vi bedömer att användningen inte är kostnadseffektiv och har därför beslutat att läkemedel som innehåller hyaluronsyra inte ska ingå i högkostnadsskyddet. Vi beräknar att besluten frigör cirka 16 miljoner kronor per år”, skriver Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket på sin webbplats.

Beslutet är en del i en större genomgång av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel. Genomgången sker i samverkan med bland annat Socialstyrelsen, inom ramen för deras arbete att ta fram Nationella riktlinjer för vård av rörelseorganens sjukdomar, och beräknas presenteras i sin helhet i juni.

Jenny Stenbacka

Källa:
  1. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Hyaluronsyra kommer inte längre att ingå i högkostnadsskyddet. Information 2010-03-10

Senast ändrad