Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Immunoglobulinet Omrihepb dras tillfälligt in

Immunoglobulinet Omrihepb dras tillfälligt in

Publicerat 2010-12-03

Omrihepb 50 IE/ml, som är godkänt för att förebygga återinfektion med hepatit B-virus efter levertransplantation utförd på grund av leversvikt orsakad av hepatit B, dras av försiktighetsskäl tillfälligt tillbaka från marknaden.

Antal rapporter om blodproppar har ökat vid behandling med immunglobulinet Omrigam (inte godkänt i Sverige). Omrigam har samma tillverkare och likartad framställningsprocess som Omrihepb. Orsaken till den ökade förekomsten av blodproppar är fortfarande inte klarlagd. Men laboratoriemässig testning av Omrihepb pekar på förhöjda nivåer av koagulationsfaktorer och fortsatt utredning sker.

Inga fall av blodpropp vid användning av Omrihepb har hittills rapporterats från Sverige, men av försiktighetsskäl dras Omrihepb tillfälligt från marknaden i samråd med företaget.

Behandling med Omrihepb bör avbrytas och ersättas med Hepatect 50IE/ml, vilken kan förskrivas på licens, skriver Läkemedelsverket.

Jenny Stenbacka

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Omrihepb dras tillfälligt från marknaden. Nyhet 2010-12-02

Senast ändrad