Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Indragning kan ge brist på Citodon

Publicerat 2010-12-29

Det kan bli en tillfällig brist på Citodon. Orsaken är att en tillverkningssats tabletter 500 mg/30 mg dragits in på grund av att apotekspersonal hittat en Warfarintablett i en av burkarna.

Citodon och Citodon forte finns på Kloka Listan för behandling av nociceptiv eller inflammatorisk smärta.

Sedan personal vid ett dosapotek funnit en tablett Warfarin 5 mg i en burk med 100 Citodon tabletter 500 mg/30 mg dras nu av försiktighetsskäl den aktuella tillverkningssatsen av Citodon tillbaka. Därmed kan det möjligen bli en tillfällig brist på den förpackningsstorleken av Citodon i burk.

Panocod likvärdigt

Inga andra beredningsformer eller förpackningsstorlekar berörs. Dessutom finns på marknaden det likvärdiga preparatet Panocod, om också inte i 100-förpackningen.
Läkemedelsverket uppmanar de som har Citodontabletter att kontrollera innehållet och anmäla misstankar om avvikelser till apotek eller läkare.

Citodon och Warfarin tillverkas av två olika fabrikanter, och det är inte klart hur de råkat hamna i samma burk.

David Finer

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Risk för brist på Citdodon. Nyhet 2010-12-29

Senast ändrad