Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Jourdoser är inte längre gratis för vården

Jourdoser är inte längre gratis för vården

Publicerat 2010-06-29

Jourmottagningar kommer själva att få betala för så kallade jourdoser från den 1 juli 2010.

Apoteket AB har enligt lag ansvarat för att läkemedel funnits tillgängliga även under jourtid. För att kompensera för begränsat öppethållande av apoteken har dotterbolaget Apoteket Farmaci AB erbjudit vården så kallade jourdoser utan kostnad. För Stockholms läns landsting har årligen en gemensam lista med jourdoser tagits fram. Läkemedelsvalen har följt Kloka Listans rekommendationer.

Den 1 juli upphör Apoteket ABs ansvar för jourdoser. I och med tillkomsten av nya apoteksaktörer, varav vissa med generösa öppettider, anses behovet av jourdoser ha minskat. Mottagningar som har behov av jourdoser kan beställa enligt samma beställningsrutiner som för övriga läkemedel. Kostnader för jourdoser betalas av vårdenheten.

Senast ändrad