Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Kampanj ska sänka antibiotikaanvändning

Kampanj ska sänka antibiotikaanvändning

Publicerat 2010-02-09

Måndagen den 8 februari inledde Uppsala läns landsting informationskampanjen ”Frisk utan antibiotika” som under 2010 ska nå allmänheten med budskap om att minska antibiotikaanvändningen. Målet är att antibiotikabruket vid luftvägsinfektioner sjunker med tio procent.

Kampanjen sker med hjälp av informationsmaterial till allmänheten och stöd till förskrivare samt informationsfilmer i lokalteve. Projektet är ett samarbete mellan läkemedelskommittéer i landstingen i Uppsala och Västmanland, Strama Uppsala, samt Smittskyddsenheten vid Landstinget i Uppsala län. Informationsinsatserna görs mot bakgrund av risken för resistensspridning. Tidigare kampanjer har enligt uppgift gett mätbara resultat.

David Finer

Källa:
  1. Landstinget i Uppsala län. Nyhet 2010-02-05

Senast ändrad