Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Läkarförbundet kräver miljöcertifierade läkemedel

Läkarförbundet kräver miljöcertifierade läkemedel

Publicerat 2010-12-28

Läkarförbundet ska verka för att läkemedel miljöcertifieras. Det beslöts vid fullmäktigemötet 9-10 december 2010.

Bakom beslutet låg en motion från Uppsalaläkaren Martin Sandelin som i sin tur inspirerats av en debattartikel i september i Läkartidningen av docent Gunnar Hillerdal, överläkare vid lung- och allergikliniken, Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

För Stockholms läns landsting är minskningen av läkemedelsrester i mark, vatten och luft en av de fem viktigaste miljöfrågorna. Sedan 2001 har landstinget arbetat aktivt med frågan, till exempel började miljöavdelningen tillsammans med Apoteket AB år 2003 en världsunik miljöklassificering av läkemedel. Siv Martini, operativt ansvarig för frågor kring läkemedels miljöpåverkan på Medicinskt Kunskapscentrum välkomnar Läkarförbundets beslut.

– En miljöcertifiering innebär ökade möjligheter till aktiva miljöval. När det gäller andra produkter än läkemedel kan konsumenten själv välja, och eventuellt betala mer för miljövänligt producerade varor. Det är dags nu att erbjuda samma möjligheter för läkemedel, säger Siv Martini.

David Finer

Källa

  1. Gunnar Hillerdal. Läkare som miljömarodörer. Läkartidningen nr 39 2010 volym 107

Senast ändrad

Läs mer
Anna Linusson, Åke Wennmalm, Johanna Borgendahl, Siv Martini. Så arbetar Stockholms läns landsting för att minska läkemedels miljöpåverkan. Läkartidningen. nr 43 2010 volym 107