Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Läkemedelsverket: Bensodiazepiner är förstahandsval vid alkoholabstinens

Läkemedelsverket: Bensodiazepiner är förstahandsval vid alkoholabstinens

Publicerat 2010-03-17

Bensodiazepiner är den enda preparatgrupp med dokumenterad effekt vid ospecifika abstinenssymtom och profylaktisk effekt mot abstinenskramper och delirium tremens. Det konstaterar Läkemedelsverket efter att för första gången ha tagit fram rekommendationer för behandling vid alkoholabstinens.

Bensodiazepiner är således förstahandsvalet, men det finns inte evidens nog att framhålla något enskilt preparat ur denna grupp. Preparatens beroendepotential anses inte vara ett problem vid kortvarig abstinensbehandling, men kan bli ett problem vid upprepade behandlingar eller vid övergång till långtidsbehandling.

Långvarigt intag av alkohol, med eller utan dålig näringstillförsel, leder till låga tiaminnivåer vilket kan ge upphov till kliniska symtom i samband med alkoholabstinens. Tiamin ska därför i normalfallet ges till alla patienter med alkoholabstinens.

Jenny Stenbacka

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Behandling vid alkoholabstinens – ny rekommendation. Behandlingsrekommendation 2010-03-17

Senast ändrad