Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Läkemedelsverket följer upp missbruk av Lyrica

Läkemedelsverket följer upp missbruk av Lyrica

Publicerat 2010-05-06

Signaler har kommit från kriminalvården om missbruk av Lyrica (pregabalin). Och även i biverkningsrapporteringen börjar problemet synas. Narkotikaklassning kan vara en väg att gå – men inte än.

– I Swedis (det svenska biverkningsregistret, reds anm) har vi minst 13 rapporter om missbruk, framför allt gäller det personer som har någon tidigare form av missbruk, säger Qun-Ying Yue, senior expert vid Läkemedelsverket.

Försäljningen av Lyrica har ökat kraftigt sedan år 2006 och det har diskuterats om det finns en indikationsglidning.

I godkännandestudier, där jämförelse skett med diazepam, bedömdes missbruks- och beroendepotentialen som låg. Men eufori är en känd biverkning av preparatet och det finns även andra tecken till psykisk och centralnervös påverkan som depersonalisation, nervositet och amnesi.

Vanligare bland män

En genomgång av receptuttag med hjälp av det svenska Läkemedelsregistret år 2009 visar att 4 procent av individerna hade tagit ut mer än 700 DDD, vilket motsvarar en dos på 575 mg per dygn under ett år. Vid kontroll av antal uttag per person visade det sig att det fanns 3581 personer som hade gjort över 21 uttag under året . Den höga konsumtionen var vanligare bland män än kvinnor.

Läkemedelsverket vill nu att sjukvården ska vara uppmärksamma vid förskrivning av preparatet.

– Alla patienter som får pregabalin ska följas upp på tecken för missbruk, säger Qun-Ying Yue.

I USA ingår pregabalin i förteckning V (den lägsta, dit till exempel även hostmediciner med lågt kodeininnehåll hör) av den så kallade Controlled Substances Act. Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA anser att substansen har både beroendeframkallande och euforiska egenskaper men att de är mindre jämfört med diazepam som är narkotikaklassad i förteckning IV.

Här i Sverige följer Läkemedelsverket än så länge utvecklingen.

– Vi vill gärna att missbruk rapporteras för att se om det finns behov att narkotikaklassa substansen framöver.

Jenny Stenbacka

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Farmakovigilanssymposium 2010-05-05.
  2. Department of Justice. Drug Enforcement Administration. Schedules of Controlled Substances: Placement of Pregabalin Into Schedule V. Federal Register /Vol. 70, No. 144 /Thursday, July 28, 2005 /Rules and Regulations

Senast ändrad