Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Läkemedelsverket utreder narkolepsi som biverkan till Pandemrix

Läkemedelsverket utreder narkolepsi som biverkan till Pandemrix

Publicerat 2010-08-18

Läkemedelsverket utreder ett eventuellt samband mellan narkolepsi och influensavaccinet Pandemrix, sedan sex rapporter från sjukvården angett detta som en möjlig biverkning. Rapporterna gäller ungdomar (12-16 år) som fått symtom på narkolepsi 1-2 månader efter vaccinationen. Privatpersoner har också rapporterat in liknande symtom.

Verket kan ännu inte avgöra om det finns ett samband mellan vaccinet och de rapporterade symtomen. I det europeiska biverkningssystemet EudraVigilance finns bara en sådan rapport, utöver de sex svenska fallen. Den svenska sjukvården uppmanas vara uppmärksam på den här typen av biverkningar och snarast rapportera liknande fall.

Typiska symtom på narkolepsi är: ofrivilligt insomnande under dagen, attacker av muskelsvaghet (kataplexi) i samband med starka känslor, hallucinationer och/eller muskelparalys vid insomning och uppvaknande.

David Finer

Senast ändrad