Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Landstingen föreslås i vissa fall bekosta Kuvan efter att TLV nekat subvention

Landstingen föreslås i vissa fall bekosta Kuvan efter att TLV nekat subvention

Publicerat 2010-04-16

Landstingen bör finansiera behandling med Kuvan för vissa patienter där dietrestriktioner inte är tillräckligt. Det rekommenderar en nybildad expertgrupp, tillsatt av Sveriges landstingsdirektörer.

Nyligen beslutade Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, att läkemedlet Kuvan (sapropterin), som används vid den svåra och sällsynta bristsjukdomen hyperfenylalaninemi, inte ska ingå i högkostnadsskyddet [1]. Orsaken var Läkemedelsföretaget hade begärt ett alltför högt pris. Kuvan bedömdes därför inte vara ett kostnadseffektivt alternativ varken som komplement eller alternativ till dietbehandling, även beaktat att preparatet klassas som ett särläkemedel.

TLV:s nej till subvention är överklagat och domstol har beslutat att förmån inte utgår under beredningstiden.

Dock finns möjligheten för landstingen – att i undantagsfall och vid speciella omständigheter – ge ekonomiskt stöd för behandling med ett läkemedel, något som också TLV hänvisat till.

Absolut motiverat vid avsaknad av BH4-enzym funktion
Den nybildade NLT-gruppen (se faktaruta) har därför tagit fram rekommendationer till landstingen om hur de bör förhålla sig till fallet Kuvan [2].

Grupppens slutsats är att för patienter som kan uppnå tillfredsställande resultat med enbart dietbehandling finns ingen anledning att använda landstingens undantagsrutin för finansiering av Kuvan.

Däremot finns en liten grupp (under 10 patienter i Sverige) där enbart dietbehandling är utan effekt beroende på avsaknad av BH4-enzym funktion. ”För dessa patienter är extra landstingsstöd för behandling med Kuvan som komplement absolut motiverad”, skriver NLT-gruppen i sin utredning.

Därtill kan det finnas patienter som av annan anledning fortfarande har klart otillfredsställande blodnivå av fenylalanin trots maximal dietbehandling. Även dessa patienter kan hanteras enligt landstingens undantagsrutin och ges behandling med Kuvan som komplement till sin diet. NLT-gruppen anser att landstingens undantagsrutin vid sådana fall bör vara aktuellt– men endast för patienter under 18 års ålder för vilka behandlingsvinsten torde vara störst.

- Jag välkomnar NLT-gruppens ställningstagande. Vi övervägde möjligheten att rikta subventionen till den del av patientgruppen som har störst nytta av läkemedlet. Men företaget anser inte att det finns skäl att begränsa subventionen till vissa patienter och valde att inte ge oss det underlag vi behövde för att kunna fatta ett sådant beslut. Rekommendationen från NLT-gruppen är därför ett bra komplement till vårt beslut, säger Gunilla Hulth-Backlund, generaldirektör på TLV, i ett pressuttalande [3].

FAKTA Om NLT-gruppen

Gruppen för nya läkemedelsterapier, den så kallade NLT-gruppen, är tillsatt på uppdrag av Sveriges landstingsdirektörer.

Gruppens uppgift är att tidigt systematiskt bedöma värdet av vissa nya läkemedelsterapier och ta fram rekommendation för initialt förhållningssätt för införande och uppföljning. Gruppen ska även kunna ta ställning till eventuella andra problemställningar kring läkemedel och ge landstingen förslag på lösningar.

NLT-gruppens rekommendationer är inte tvingande för landstingen. Rekommendationen om Kuvan är gruppens första ställningstagande.

Information om gruppen och dess medlemmar finns på Sveriges Kommuner och Landstings webbplats

Jenny Stenbacka

Källa:
  1. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Vi beslutar att Kuvan mot HPA inte ska ingå i högkostnadsskyddet. Beslut 2009-12-23
  2. NLT-gruppen. NLT-gruppens rekommendation till landstingen gällande landstingsstöd för behandling med Kuvan 2010-03-12 Pdf, 527.7 kB.
  3. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Landstingen föreslås finansiera viss behandling med Kuvan. Pressmeddelande 2010-04-16
  4. Sveriges Kommuner och Landsting. NLT-gruppen. Information 2010-04-15

Senast ändrad