Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Långtidseffekter av tillväxthormon utreds av EU

Långtidseffekter av tillväxthormon utreds av EU

Publicerat 2010-12-21

Läkemedelsverket informerade den 10 december om preliminära resultat av en fransk registerstudie av patienter som behandlats med tillväxthormon på grund av kortvuxenhet eller brist på tillväxthormon.
Studieresultaten tydde på en förhöjd risk för förtida död i den behandlade gruppen, särskilt för patienter som behandlats med doser över de rekommenderade.

Europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté (CHMP) har diskuterat de preliminära resultaten och ska nu på nytt värdera alla tillgängliga data. Tills vidare rekommenderar Läkemedelsverket att följa de godkända användningsområden och doseringar som anges i produktresumén.

David Finer

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Europeisk utredning av långtidsrisker med tillväxthormon Nyhet 2010-12-17
  2. Läkemedelsverket. Ny studie föranleder utredning av långtidsrisker med tillväxthormon Nyhet 2010-12-10

Senast ändrad