Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Många allmänläkare pratar inte om läkemedel

Många allmänläkare pratar inte om läkemedel

Publicerat 2010-02-26

Patienterna är allmänt sett mycket nöjda med bemötandet och informationen på vårdcentralen. Men många tycker sig inte ha fått fullständig läkemedelsinformation. Det visar den nationella patientenkäten med nära 100 000 svarande i 19 landsting

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har skickat ut en enkät till 164 000 patienter som gjort ett läkarbesök på en vårdcentral. Av dessa har 58 procent eller omkring 100 000 personer svarat. Det är första gången SKL samlar in informationen från hela landet.

Stort förtroende för läkaren

Svaren speglar patienternas uppfattningar om läkarnas beteende, som naturligtvis kan skilja sig från läkarnas egen uppfattning (som inte efterlysts). En hög andel av patienterna, 93 procent, kände helt eller delvis förtroende för läkaren. Samma andel tyckte läkarens bemötande var bra, mycket bra eller utmärkt.

Genomsnittligt gav patienterna vårdcentralerna över hela landet höga betyg ifråga om tillgänglighet, bemötande, och andra variabler. Värdena för Stockholm låg för flertalet indikatorer över genomsnittet.

Bristfällig kommunikation

Många läkare kommunicerade bristfälligt kring läkemedel eller livsstilsfaktorer, enligt patienterna.Endast en bråkdel av läkarna frågade patienterna om hälsorelaterade livsstilsfaktorer som alkoholvanor (9 procent), tobaksvanor (15 procent), mat (16 procent) och motion (23 procent).

Sex av tio (61 procent) av patienterna fick ett recept på läkemedel, medan fyra procent inte svarade på frågan. Av dessa 65 procent var det knappt hälften (47 procent) som sade att läkarna hade frågat dem om andra läkemedel som de använde. Två av tre patienter (65 procent) ansåg att läkarna hade förklarat varför de skulle ta läkemedlen på ett sätt som de förstod. Men endast totalt 36 procent av patienterna tyckte att läkarna hade berättat helt (22 procent) eller delvis (14 procent) om eventuella biverkningar med läkemedlen som de skulle uppmärksamma.

David Finer

Källa:
  1. Sveriges Kommuner och Landsting. Pressmeddelande 2010-02-18

Senast ändrad